Bontera Ürün Arttırıcı

Bontera daha verimli bir tarım için toprak ve bitkiniz ile birlikte çalışır.

Bontera mikroorganizmaları bitki sağlığı ve verimliliğinin iyileştirilmesinde çok sayıda kompleks işlev üstlenir. Ancak özetlemek gerekirse, Bontera’nın sağladığı başlıca faydaların temelinde biyoaktif bileşiklerin üretimi yatmaktadır.

Besinlerin biyoyararlanımını arttırır. 

Toprakta bulunan fosfat, potasyum ve diğer besin elementleri genelde bitki köklerininin absorbe edemeyeceği bir formdadır. Bontera, içerdiği mikroorganizmalar sayesinde bu besin maddelerini çözer ve bunların kökler tarafından absorbe edilebilir bir forma dönüşmesini sağlar. Yapraktan uygulandığında, Bontera’nın içerisinde bulunan mikro besin elementleri ve faydalı organik asitler, yapraklardaki gözeneklerden sızarak besin maddelerinin doğrudan bitkiye ulaşmasını sağlar.

Güçlü kök gelişimi sağlar. 

İçerdiği özel mikroorganizmalar sayesinde saçak kök yapılanmasını teşvik eder, daha büyük kök kütle oluşumu sağlayarak köklerin daha derinlere inmesini sağlar. Bu durum topraktaki besinlere ve daha derinlerde bulunan toprak nemine ulaşılmasını sağlarken, verimli ve daha sağlıklı bitki ve daha kaliteli ürün elde etmemize olanak sağlar.

Hastalıklara Karşı Koruma.

Bontera mikroorganizmaları, hastalıklara karşı daha iyi bir koruma ve diğer stres koşullarına karşın daha iyi bir direnç göstererek daha sağlıklı bir bitki elde etmemizi sağlar. Bontera mikroorganizmaları belli başlı toprak patojenlerinin gelişmesine engel olur, hastalıklarla mücadele eder, namatoda sebep olan ve diğer zararlı etmenlerin kök bölgesine yerleşmesine engeller. yapraklardan uygulandığında, belli başlı hastalıklara karşı koruma sağlar.

Toprak organik madde birikimini arttırır.

Toprak organik maddesi, önemli bir besin maddesi ve nem deposudur. toprak organik maddesinin artması su tutma kapasitesini ve toprakta besin yıkanmasını azaltır. Bontera mikroorganizmaları sadece toprak organik maddesinin içindeki hayvansal ve bitkisel materyalin ayrıştırılmasıyla kalmaz, aynı zamanda faydalı toprak canlılarını çekerek kök kütlesini ve kullanılabilir durumda olan ham maddeyi arttırır.